Dlouhodobá soutěž od 1. 1. do 30. 11. 2018

Průběžný výsledek soutěže k 4.11.2018

Pistole

jméno   ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadcelkem
Vaněrek Josef9294909189x90x9594919586x742
Michalovský Roman0x9189x90939390959493739
Špeta Jakub86x889190910x919391890x724
Entler Tomáš87888985x87x9088939387x89717
Ondroušek Daniel81x918786x878783x91898991712
Kočárek Adam939581x8789878680x8583x88710
Kučera Roman83928688838578x848383x0x684
Vozárová Gabriela879186860x0x840x838279678
Kunický Michal76x84878377x8290808977x80675
Zoufalý David8675x80830x80890x838185667
Krupica Ivan77x74x868087818280780x82656
Holas Josef700x676376757980620x572
Kloupar Ondřej6805400000
0x0x122

Pro lepší přehlednost a objektivitu v průběžném sledování výsledků, budou odečteny nejhorší výsledky tří měsíců, které se do celkového hodnocení nezapočítávají, viz propozice soutěže. Pro názornost budou označeny  ”X”.

Puška

jménoledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadcelkem
Kunický Michal90x90919287x86x9497939794748
Entler Tomáš91929388x908986x9190880x724
Vaněrek Josef908991888884x83x85x939089718
Ondroušek Daniel9284x918888918785x90890x716
Pikart Martin0790908787920x860x521
Kloupar Ondřej900x9190828679000x518

Pro lepší přehlednost a objektivitu v průběžném sledování výsledků, budou odečteny nejhorší výsledky tří měsíců, které se do celkového hodnocení nezapočítávají, viz propozice soutěže. Pro názornost budou označeny  ”X”.

Revolver

jménoledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadcelkem
Entler Tomáš89x92909289x9189x92929295743
Ondroušek Daniel88889284x87x87x9492919188727
Bocim Boris59x74737263x848167x777668x637

Pro lepší přehlednost a objektivitu v průběžném sledování výsledků, budou odečteny nejhorší výsledky tří měsíců, které se do celkového hodnocení nezapočítávají, viz propozice soutěže. Pro názornost budou označeny ”X”.