Dohoda o omezeném provozu střelnice Lysice pro rok 2019 zde:   2019_dohoda Střelnice-Štěchov