Dohoda o omezeném provozu střelnice Lysice pro rok 2020 zde: