V neděli dne 28.5.2017 proběhnou v areálu naší střelnice dvě střelecké soutěže: Lysická postole ( šestý ročník ) a Lysická malorážka ( čtvrtý ročník ). Zápis do soutěží, které začnou od 9,00 hod je již od 8,30 hodin. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.