Dlouhodobá soutěž od 1. 1. do 30. 11. 2019

Průběžné výsledky soutěže o titul Střelec roku 2019 střelnice Lysice k 17.11.2019

Pistole

jméno   ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadcelkem
Vaněrek Josef84x87x909293909287x979192737
Entler Tomáš9192919286x89x89x90949291733
Ondroušek Daniel84x938685x8885x9490899191722
Špeta Jakub86x890x0x90918989938887716
Kučera Roman9089878881x918684x85x8989709
Vozárová Gabriela84x8889880x86859083x8687699
Kočárek Adam87888675x88878073x808474x680
Kunický Michal868879x798580x0x88828089677
Zoufalý David82878982x0x838382858571x676
Hejl Aleš00074787778786982536
Van Staden Lukáš7607307364042079407
Svoboda Michal0840000000084

Maximální možný nástřel je 100 bodů. Pro lepší přehlednost a objektivitu v průběžném sledování výsledků, budou odečteny nejhorší výsledky tří měsíců, které se do celkového hodnocení nezapočítávají, viz propozice soutěže. Pro názornost budou označeny  ”X”.

Puška

jménoledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadcelkem
Stloukal Jaroslav949097949186x0x889586x95744
Kunický Michal94939587x90x910x93919193741
Entler Tomáš919191909387x88x939188x96736
Ondroušek Daniel0x85x949084x958696879188726

Maximální možný nástřel je 100 bodů. Pro lepší přehlednost a objektivitu v průběžném sledování výsledků, budou odečteny nejhorší výsledky tří měsíců, které se do celkového hodnocení nezapočítávají, viz propozice soutěže. Pro názornost budou označeny  ”X”.

Revolver

jménoledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadcelkem
Ondroušek Daniel90x90x91x9592949592929494748
Entler Tomáš9090x929387x94939590x9493744
Novohradský Libor84888582x8782x80x83838986685
Bocim Boris7076817077696758x7966x65x589

Maximální možný nástřel je 100 bodů. Pro lepší přehlednost a objektivitu v průběžném sledování výsledků, budou odečteny nejhorší výsledky tří měsíců, které se do celkového hodnocení nezapočítávají, viz propozice soutěže. Pro názornost budou označeny ”X”.

Malorážka

jménoledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadcelkem
Stloukal Jaroslav0x721071051121050x1139890802
Zoufalý David0x64x88700x8580809195105694
Kunický Michal8995777593760x72x9161x74670
Svoboda Michal0910000000091

Maximální možný nástřel je 150 bodů. Pro lepší přehlednost a objektivitu v průběžném sledování výsledků, budou odečteny nejhorší výsledky tří měsíců, které se do celkového hodnocení nezapočítávají, viz propozice soutěže. Pro názornost budou označeny ”X”.